Tarih: 21 Aralık 2015 Saat: 7:44

Metallerin, yarımetallerin, ametallerin özellikleri nelerdir


Metallerin, yarımetallerin, ametallerin özellikleri
metal ametal yarı metal
METALLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ

—Bileşiklerinde pozitif (+) değerlik alırlar

—Kendi aralarında bileşik oluşturmazlar

—Tel ve levha haline getirilebilirler

—Elektrik ve ısıyı iletirler

—İndirgen özellik gösterirler

—Oksitleri genelde bazik özellik gösterirler

—Atomları arasında metalik bağ vardır

—Kendi aralarında alaşım oluştururlar

—Oda şartlarında cıva hariç katı halde bulunurlar

—Tek atomlu yapıdadırlar

AMETALLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ

—Bileşiklerinde (-) ve (+) değerlik alırlar

—Kendi aralarında kovalent bağlı bileşik oluştururlar

—Metallerle iyonik bağlı bileşik oluştururlar

—Tel ve levha haline getirilemezler

—yükseltgen özellik gösterirler

—Katı sıvı gaz hallerinde bulunabilirler önemli bir kısmı moleküler yapıda bulunur.

—Elektrik akımını iletmezler (Grafit hariç)

—Isıyı iyi iletmezler

—Oksitleri genelde asidik karakterlidir.

YARIMETALLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ

—Fiziksel özellikleri açısından metallere , kimyasal özellikleri açısından ametallere benzerler.

—Parlak ve mat olabilirler

—Elektrik ve ısıyı ametallerden daha iyi metallerden daha az iletirler.

—Tel ve levha haline getirilebilirler

—Kırılgan değillerdir

—Genelde elektronik devre elemanlarının yapımında kullanılırlar.

Sponsorlu Bağlantılar


Önceki yazımız Biyolojinin çalışma alanları konulu makalemizi okudunuız mu?


Henüz yorum yok

Yorum Bölümü

Diriliş,

Hatayın Starı