Tarih: 09 Mart 2015 Saat: 21:20

Ankara savaşı hakkında bilgi özet


Ankara savaşı hakkında bilgi

ANKARA SAVAŞI, Osmanlı padişa­hı Yıldırım Bayezid ile Moğol hü­kümdarı Timur arasında yapılan sa­vaş (28 Temmuz 1402). Anadolu”da Türk birliğini kurmak isteyen Yıldı­rım Bayezid Erzincan”a girdiği sıra­da; sınırlarını ve dolayısıyla ege­menliğini genişletmek isteyen Ti­mur da Anadolu”ya girerek Sivas”a dek ilerlemişti. Daha sonra Timur İran”a geri döndü.

Bunun üzerine Bayezid Timur”un ele geçirdiği yer­leri geri aldı. Bu üstünlük yarışı sa­vaşı kaçınılmaz kıldı. Sonunda Os­manlı ve Moğol ordusu Çubuk 0vası”nda karşılaştı.

Timur asker sa­yısı ve askersel araç yönünden da­ha zengin bir orduya sahipti. Sa­vaşın ortasında Osmanlı ordusun­da ki Karatatarlar ve bazı eski bey­liklere bağü askerler Timur”un saf­larına katıldı.

Bu nedenlerden ötü­rü Osmanlı ordusu yenildi, Yıldırım Bayezid tutsak düştü, ve tutsaklığı sırasında öldü. Ankara Savaşı ye­nilgisi. Timur”un bir süre Anado­lu”da kalması. Osmanlı devletinin parçalanması, Osmanlıların Avru­pa”da ilerleyişinin gecikmesi gibi onemli sonuçlar doğurdu.

Sponsorlu Bağlantılar


Önceki yazımız Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra kurulan devletler hangileridir konulu makalemizi okudunuız mu?


Henüz yorum yok

Yorum Bölümü

Google Arama

Sitede Ara


Sponsorlu BağlantılarSponsorlu Bağlantılar

Hatayın Starı