Tarih kategorisi yazıları

Talas Savaşının önemi nedir

Talas Savaşının önemi Türkler, bu savaştan sonra guruplar halinde İslamiyet'i kabul etmeye başlamışlardır. Esir alınan Çinlilerden kağıt yapım tekniği öğrenilmiştir. Abbasiler, yönetimde Emevilerin Arap Devleti tezi yerine, İslam devleti özelliği göstermişler. Müslümanlara eşit yaklaşımda bulunmuşlardır. Arap Milliyetçiliği...
03 Ocak 2017
0 Yorum yapıldı
Devamını oku..

Reformun sebep ve sonuçları nelerdir

Reformun Sebepleri 1. Katolik kilisesinin bozulması. 2. Kağıt ve matbaanın etkisi ile İncil’in çeşitli dillere çevrilmesi ve İncil’de yazan ile din adamlarının söylediklerinin birbirine uymaması. 3. Rönesans'ın yaydığı özgür düşünce ortamı. 4. Fakir halkın lüks ve zenginlik içinde yaşayan kilise mensuplarına kin duyması. Reform...
03 Ocak 2017
0 Yorum yapıldı
Devamını oku..

Karahanlılar hakkında bilgi kısaca

Karahanlılar hakkında bilgi kısa Merkez Balasagun olmak üzere 840 yılında Karluk Yağma ve Çiğil Türkleri tarafından kuruldu. Devletin kurucusu ve ilk hükümdarı Bilge Kül Kadir Han'dır. 920 yılında Saltuk Buğra Han zamanında İslamiyet'i kabul ettiler. Not : Karahanlılar İslamiyet'i resmi dini olarak ilk kez kabul eden Türk devletidir. Bu...
03 Ocak 2017
0 Yorum yapıldı
Devamını oku..

Türklerin ilk ana yurdu neresidir

Türklerin ilk ana yurdu

Türkler'in ilk ana yurdu Orta Asya'da; Batı'da Hazar Deniz'inden Doğu'da Kingan Dağları'na Kuzey'de Altay Dağlarından Güney'de Hindukuş ve Karanlık Dağları'na kadar uzanan bölgedir.
03 Ocak 2017
0 Yorum yapıldı
Devamını oku..

Osmanlıda Tımar sisteminin faydaları nelerdir

Osmanlıda Tımar sisteminin faydaları Osmanlı Devleti tımar sistemini uygulamaya başlaması ile devlete bir çok faydaları olmuştur. 1- Devletin maaş yükü azalmıştır 2- Devlet üretimi denetim altına alarak sürekliliğini sağlamıştır 3- İkta verilen bölgelerin güvenliği sağlanmıştır. Böylece devlet otoritesi korunmuştur. 4- Göçebe...
03 Ocak 2017
0 Yorum yapıldı
Devamını oku..

Osmanlı Devletinin kısa sürede büyümesinin nedenleri kısaca

Osmanlı Devletinin kısa sürede büyümesinin nedenleri -Osmanlının kurduğu coğrafi konum (Bizans sınırında olması) -Tekfurlar arası mücadelelerden istifade etmeleri -Beylikler arası mücadelelere girmemeleri -Sürekli cihat ve gaza politikası gütmeleri -Türkmenler'in sempatisini kazanmaları ve sürekli göçlerle beslenmeleri -Ahilerin...
03 Ocak 2017
0 Yorum yapıldı
Devamını oku..

Helenistik dönem uygarlığı nedir

Helenistik dönem uygarlığı Büyük İskender'in ölümü ile başlayan ve generalleri arasında sürekli savaşların olduğu M.Ö 323 yılı ile M.ö 30 yılları arasındaki uygarlığının hakim olduğu dönemdir. Savaşlar sonucu oluşan dört büyük krallık şöyledir. Yunanistan ve Makedonya'da Antigonos Hanedanlığı. Anadolu'da, merkezi Bergama...
27 Aralık 2016
0 Yorum yapıldı
Devamını oku..

Büyük Selçuklu Devleti kuruluş ve yıkılış tarihleri nelerdir

Büyük Selçuklu Devleti kuruluş ve yıkılış tarihleri Büyük Selçuklular (1040-1157) Büyük Selçuklu Devleti 1040 yılında Selçuklu ailesi tarafından kurulmuştur. Devlet adını Tuğrul ve Çağrı beylerin dedesi Selçuk Bey’den almaktadır. 1157 yılında Büyük Selçuklu devleti...
27 Aralık 2016
0 Yorum yapıldı
Devamını oku..

Yalta konferansı hakkında bilgi kısa

Yalta konferansı hakkında bilgi II. Dünya Savaşı'nda "Üç Büyük" olarak adlandırılan Müttefik Devletler'in liderleri Winston Churchill, Franklin D. Roosevelt ve Josef Stalin 4 Şubat 1945 - 11 Şubat 1945 tarihleri arasında SSCB'nin önde gelen tatil yeri Yalta'nın 3 km güneyinde bulunan Livadia Sarayı'nda bir araya gelerek yapılan...
27 Aralık 2016
0 Yorum yapıldı
Devamını oku..

Hammurabi kanunları hangi medeniyete aittir kısaca

Mezopotamya uygarlıklarından olan Babil uygarlığına ait olan ve Babil kralı Hammurabi tarafından verilen kararların bir taş üzerine yazılması ile oluşmuştur.M.Ö.1760 yıllarında yazılmış olan bu kanunlar dünyanın bilinen en eski yazılı kanunlarıdır.Bu kanunlar Akatça dilinde yazılmıştır.
27 Aralık 2016
0 Yorum yapıldı
Devamını oku..
1. sayfa.1210Son »
Diriliş,

Hatayın Starı